Usługa Ewangelisty Jakuba Kamińskiego w naszym Kościele -Styczeń 2020